โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ขอขอบพระคุณ คุณบุญเลี้ยง อรรถวิจิตต์ คุณแม่ของนายบุญพิทักษ์ โดรณ นร.ชั้นม.5/1 ที่มีจิตศรัทธาได้มามอบทุนการศึกษาให้กับ นร.จำนวน 10,000 บ. เนื่องในวันเกิดของบุตรชาย นายบุญพิทักษ์ โดรณ นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้บริหาร คณะครู และนร.โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ขอขอบพระคุณในจิตเมตตาเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843