โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

แข่งขันเทควันโด

การแข่งขันกีฬาเทควันโด tiger Thai song ki yong cup ชิงแชมป์ภาคกลาง  ครั้งที่ 13 ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ : นายธรรมนูญ พรวิริยะธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843