โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

ยินดีต้อนรับ

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561

ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รับสมัครวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารดังแนบ

https://drive.google.com/file/d/10vd3hNOP0OCYEf2lCPq3vXH_G8Lcfn3_/view

 กำหนดการปฏิบัติงาน

วันที่ กำหนดการ/กิจกรรม
8 ม.ค.61  คณะครูรับนโยบายจากนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
10-11 ม.ค. 61 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวืทยา)
16 ม.ค. 61 งานวันครู ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
17-19 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 ม.ค. 61 คณะครูและนักเรียนสายชั้น ม.ปลาย ร่วมขบวนแห่ งานกาชาดมะขามหวาน
23 ม.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์
24 ม.ค. 61 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.3 ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์
25 ม.ค. 61 ค่ายภาษาอังกฤษ ม.3 ณ ห้องประชุมพุทธรักษ์
26 ม.ค. 61 คณะครูขายดอกไม้งานกาชาดมะขามหวาน
  คณะครูร่วมงานมงคลสมรส น.ส.ยลพัชร์ เมฆเจริญทรัพย์
29 ม.ค. 61 คณะครูขายธูปเทียนแผ่นทอง งานวัดภูเขาดิน
1-2 ก.พ. 61 ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์ ร่วมการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการตและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. (GISTDA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NASTDA)
6 ก.พ. 61 ประชุมคณะครูประจำเดือน
8-9 ก.พ. 61 สอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดในโรงเรียนท้องถิ่น 17
ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 61 ณ เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
   

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843