โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

กิจการงานนักเรียน

หัวหน้าสายชั้น

สายชั้น ม.1

นายมานิต  สมานพันธ์

สายชั้น ม.2

นายนิกร  คงแท้

สายชั้น ม.3

นายอานนท์  เจริญสุข

สายชั้น ม.4

น.ส.ชญานันท์  ธัญชนวรรธน์

สายชั้น ม.5

นายกิตติพงษ์  ฟากเซ

สายชั้น ม.6

นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843