ร่วมงานประเพณีก่อพระทรายข้าวเปลือก ณ วัดทุ่งสะเดียง อ.เมือง จ.เพ

1
^