โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

มะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ครูอานนท์ เจริญสุข ครูโชคชัย ชัยประเสริฐ ครูวรฉัตร นาคะรัตนสกุล นำนักเรียนเข้าร่วมงานมะขามหวานมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพชรบูรณ์

 

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843