บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

รายงานการใช้ทำนองเพลงไทยประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านบทอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รายงานการใช้ทำนองเพลงไทยประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านบทอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

03 ส.ค. 2563 0 978

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ทำนองเพลงไทยประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านบทอาขยาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุพิชญา ชูสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) กอง

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

03 ส.ค. 2563 0 976

ชื่อเรื่อง ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาการอ่านบทอาขยาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุพิชญา ชูสกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กองการศึกษาเ

มาทำความรู้จักกับ ระบบ T-CAS
มาทำความรู้จักกับ ระบบ T-CAS

31 ม.ค. 2563 0 1,252

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) TCAS มีขั้นตอนอย่างไร ระบบ TCAS ที่ทาง ทปอ. ได้ประกาศออ

รู้จักไวรัสโคโรน่า
รู้จักไวรัสโคโรน่า

30 ม.ค. 2563 0 1,023

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ทุกคนที่เป็นผู้ป่วยยืนยันในประเทศขณะนี้ยังเป็นคนที่เดินทางมาจากพื้นที่การระบาดของโรค และอยู่ในเมืองที่ไทยมีการดำเนินการเฝ้าระวังอยู่แล้ว ตอนนี้ไทยอยู่กึ่งกลางว่าจะไปทางไหน หาก

1
^