ข่าวสารจากเว็บไซต์

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

31 ม.ค. 2563 0 112

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ……………………………………. ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบู

1
^