ข่าวสารจากเว็บไซต์

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564

13 ก.ย. 2564 0 101

ประกาศคำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจาก

งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site
งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site

20 มิ.ย. 2564 0 201

แจ้งนักเรียนและคณะครูทุกท่าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติให้งดการจัดการเรียนการสอนแบบ on site และให้ดำเนินการสอนแบบ Online หรืิอรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบท ตั้งแต่วันที่ 21 -

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

12 มิ.ย. 2564 0 208

ร.ร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าชมได้ตามวันเวลาที่สะดวก การปฐมนิเทศออนไลน์ จะมีผู้อำนวยการ ร.ร.กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป หัวหน้างาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

25 มี.ค. 2564 0 776

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนติดตัวสำรองให้มาติดต่อในวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิชาการพร้อมด้วยผู้ปกครอง คลิกดูรายชื่อที่ ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ 4

19 มี.ค. 2564 0 589

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 เเละ 4 รายละเอียดดังไฟล์เเนบ ดาวน์โหลดที่นี่ >>ม.1 ดาวน์โหลดที่นี่ >>ม.4

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

01 มี.ค. 2564 0 378

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กำหนดให้มีการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 1. รับสมัคร - นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 ธ.ค. 2563 0 408

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 15) และคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3197/2563 เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมา

#วิ่งกลางคืน ดูพระจันทร์ มันสวยนะ✨✨
#วิ่งกลางคืน ดูพระจันทร์ มันสวยนะ✨✨

14 ก.ค. 2563 0 617

#วิ่งกลางคืน ดูพระจันทร์ มันสวยนะ✨✨ . ????หลักเมือง รันทูไนท์ . ????วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 สถานที่; หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ > ประเภทการวิ่ง - Mini Marathon 10 Km. >>>>> 550 บาท - Fun Run 4.5 Km. >>>>> 450 บาท - VIP 4.5Km

^