ข่าวสารจากเว็บไซต์

รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

12 เม.ย. 2563 0 416

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รับสมัครนักเรียนออนไลน์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 15 พฤษภาคม 2563 (เอกสารฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันเปิดภาคเรียน) https://forms.gle/y1FZmS9CiyMjgnLv8

ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2562
ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2562

18 มี.ค. 2563 0 1,975

ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ สามารถดูผลการเรียนได้ที http://www.chanwittaya.ac.th ดูในส่วนการประกาศผลการเรียน ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ 1. กรอกรหัสประจำตัวโดยเติม 0 นำหน้า ในช่อง username เช่น รหัสประจำตัว 3737 ให้กรอก 03737 เป็นต้น 2. กรอกวันเดือนปีเกิดลงใ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2563

03 มี.ค. 2563 0 810

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ปีการศึกษา 2563 ผู้สอบผ่านให้มามอบตัววัน อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. พร้อมชำระค่ากิจกรรม นักเรียนคนใดไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่านักเรียนผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะเรียกน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

28 ก.พ. 2563 0 815

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. เอกสารดังแนบ

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

31 ม.ค. 2563 0 299

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ……………………………………. ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบู

1
^