โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

Login Form

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ที่อยู่

331/4  ถนนสามัคคีชัย
ต.ในเมือง  อ.เมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์  67000

T & F : (66) 0-5672-0843

Website : http://www.chanwittaya.ac.th

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
331/4 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 |  T & F : (66) 0-5672-0843