ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมมอบเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

^