มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 25

^