ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2562


ระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์ สามารถดูผลการเรียนได้ที่ 
 http://www.doograde.online/chanwittaya

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้
1. กรอกรหัสประจำตัวโดยเติม 0 นำหน้า ในช่อง username เช่น รหัสประจำตัว 3737 ให้กรอก 03737 เป็นต้น
2. กรอกวันเดือนปีเกิดลงในช่อง password เช่น วันเดือนปีเกิด 17 กันยายน 2549 ให้กรอก 17/09/2549 เป็นต้น
***หมายเหตุ***
ในระบบสามารถดูผลการเรียนย้อนหลังได้ทุกปีการศึกษา และสามารถปริ้นใบคำร้อง การแก้ผลการเรียน ได้ทุกรณี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^