รับสมัครนักเรียนรอบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รับสมัครนักเรียนออนไลน์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 15 พฤษภาคม 2563  (เอกสารฉบับจริงให้นำมายืนยันในวันเปิดภาคเรียน)

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่ >> https://forms.gle/y1FZmS9CiyMjgnLv8

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^