รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

           ด้วยโรงเรียนเทศบาล  3 (ชาญวิทยา)  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  กำหนดให้มีการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา  2564  มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^