จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

ร.ร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์  ขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าชมได้ตามวันเวลาที่สะดวก  การปฐมนิเทศออนไลน์ จะมีผู้อำนวยการ ร.ร.กล่าวต้อนรับ  หลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป  หัวหน้างานวินัยนักเรียนจะชี้แจงรายละเอียดคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติต่างๆในร.ร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  และมีระเบียบการปฏิบัติตนของนร. ปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติตนในการเรียนที่ร.ร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  ดูได้ที่นี่ >>> https://www.facebook.com/...deos/770522880156805

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^