ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
คลิกดูประกาศรายชื่อที่นี่ 
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 -11.00 น.
(การมาสอบให้นำผลตรวจ ATK ไม่เกิน72 ชม. )

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^