เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา   

เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา   ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้นักเรียนมารับเงินตามกำหนดการที่แนบมา (โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและบิลเงินสดหรือใบเสร็จ ม.ต้น จำนวนเงิน210 บาท / ม.ปลาย 230 บาท)   ตัวอย่างใบเสร็จ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^