ป้ายกำกับ เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา

เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา   
เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา   

02 ก.พ. 2565 0 387

เรื่องการรับเงินค่าอุปกรณ์ฯ/คืนค่าทัศนศึกษา ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้นักเรียนมารับเงินตามกำหนดการที่แนบมา (โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและบิลเงินสดหรือใบเสร็จ ม.ต้น จำนวนเงิน210 บาท / ม.ปลาย 230 บาท) ตัวอย่างใบเสร็จ

1
^