ป้ายกำกับ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 1- 30 กันยายน 2564

13 ก.ย. 2564 0 279

ประกาศคำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๔) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจาก

1
^